<kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

       <kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

           <kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

               <kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

                   <kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

                       <kbd id='Po95vMoAtfAWZnu'></kbd><address id='Po95vMoAtfAWZnu'><style id='Po95vMoAtfAWZnu'></style></address><button id='Po95vMoAtfAWZnu'></button>

                         新利18app_海立B股:关于非果真刊行A股股票获上海电气(团体)总公司批复的公
                         作者:新利18app上海公司 2018-08-03 11:29 133

                          克日,海海立(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)收到海电气(团体)总公司《关于上海海立(团体)股份有限公司非果真刊行A股股票屎的批复》(沪电资〔2018〕8号),上海电气(团体)总公司赞成公司董事会提出的非果真刊行A股股票的方案。

                          本次非果真刊行股票事项尚需得到公司股东大会核准和中国证监会许诺后方可实验。公司将按照上述事项盼望环境,严酷凭证上市公司非果真刊行股票相干法令礼貌的划定和要求实时推行信息披露任务。敬请投资者留意投资风险。

                          特此通告。

                          上海海立(团体)股份有限公司董事会